İhracatta Başarılı Olmak

İhracat Başarısı İçin Planlama Yapmak

Bir girişimci için ihracatçı olmak, büyük bir adımdır ve ihracat başarısı sağlamak için planlama yapmak gerekir. İhracatın avantajları yanında potansiyel zorlukları ve riskleri de bulunmaktadır. İhracatçı olarak ilk baştan itibaren iyi düşünülmüş ve planlanmış bir ihracat planına ve net bir stratejiye sahip olmak, başarı şansınızı en üst düzeye çıkartmaya yarar.

İhracat Başarısı için Neler Yapılır?

Yurt içinde kurduğunuz girişimcilik faaliyetinizi yurt dışına açılarak sürdürmek istiyorsanız, başarılı olmak için yapmanız gerekenler şunlardır.

Stratejinizi Belirleme

İhracat planınızı gerçekleştirmeden evvel işiniz üzerindeki etkisini anlamak için ödevinizi yapmanız gerekir. Bu, hizmet ve ürünlerinizi denizaşırı ülkelere satmanın uygun olmadığını belirlemek için, farklı pazar bölümlerinin bir analizini yapmak gerekebilir. Ayrıca ihracat pazarıyla ilgili bir Swot Analizi de yapmalısınız. Swot analizi, güçlü ve zayıf yönleriniz, fırsatlarınız ve tehditleriniz hakkındaki bilgileri içerir.

Strateji planınız kısa, orta ve uzun vadeli olup, bunlara karşı ilerlemeyi nasıl önlemeniz gerektiğini belirleyen kıstaslar ve açıkça tanımlanmış hedefler içermesi gerekir. Örneğin, Satış hedeflerinize ulaşmanız ne kadar sürer? Ve ihracat operasyonunuzu başlatmak için de bir bütçe belirlemeniz ve yönetmeniz gerekir. İlgili kişilerin zihnine odaklanmak için planınızı, kesin teslim tarihlerine sahip yöneltebilir görevlere ve projelere bölmek, iyi bir fikirdir.

Pazarı Seçmek

Bazı pazarlarda çalışmak daha güvenli ve kolaydır. Bu nedenle, devam etmeden önce ayrıntılı araştırma yapılmalıdır. Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı endeksine göz attığınızda, ekonomileriyle iş yapma kolaylığı olan ülkelerin sıralamasının yapıldığını göreceksiniz. Hangi ülkeler iyileşme kaydediyor? Hangi ülkelerde vergi ödeme reformları yapılmış? uzun vadede iyi performans gösteren ülkeler, uygulanan diğer reformlar gibi pek çok bilgiye, bu endeks raporuyla ulaşabilirsiniz.

Belirsiz pazarlarda ticaret yapmak, daha az rekabet olabileceğinden karlı olabilir. İlgilendiğiniz ve iş yapmak istediğiniz ülkedeki bankacılık sisteminin ne kadar güvenilir olduğunu, kalifiye personel mevcudunu, yerel para biriminin değişkenliğini ve yerel yasa ve yönetmelikler ile gelecekte değişip değişmeyeceklerini öğrenmelisiniz. Bir ülkenin nüfus büyülüğü, yaşı ve ortalama gelir gibi demografisi ile internet/cep telefonu erişim düzeyine de bakmak isteyebilirsiniz. Bu da size pazarın büyüklüğü hakkında fikir verecektir.

Ürünler ve Servisler

Talebin yerel olarak nerede karşılanmadığını belirlemek için potansiyel ihracat pazarlarında mevcut olan ürün ve hizmetleri iyi anlamanız ve genellikle sunduğunuz ürünleri mümkün olduğunca farklılaştırmanız gerekecektir. Ürün ve hizmetlerinizin yerel düzenlemelere uygun olup olmadığından ya da herhangi bir şekilde yerelleştirilmesi gerekip gerekmediğinden emin olmak için de testleri ve kalite güvencesini gözden geçirmeniz gerekebilir.

Şirketinizin ve ürün adlarınızın denizaşırı müşterilerin diline nasıl çevrildiğini kontrol edin. Zira yerel dilde rahatsız edici bir kelime olabilir. Ayrıca, bazı ülkelerde daha az korumanız olduğunu görebileceğiniz için, hedefinizdeki denizaşırı pazardaki ticari marka ve patent durumunu değerlendirmeniz de iş yarayacaktır.

İhracatı Geliştirmek İçin Yapılması Gerekenler

İş Yapısı

Deniz aşırı ya da ülkeler arası bir iş yapmak istediğinizde, yerel gerekliliklere uygun politikalar ve prosedürler belirlemeniz ve aynı zamanda ülkenizdeki politikalara uymanız gerekir. Sistemlerinizle uyumlu BT (bilgi teknolojileri) yapısı ve finansal sistemlerin de kurulması gerekir.

İnsan Kaynakları Stratejisi

İhracat işinizi başlatmanıza en iyi kimler yardımcı olabilir? Mesela, ürün ve hizmetlerinizi kimler satacak? Satış acenteleri mi yoksa distribütörlerle mi çalışacaksınız. İnsan kaynakları bir işletmenin en önemli temelidir. Daimi bir ekip işe alma sürecinde, işe koyulmanıza ve varsayımlarınızı test etmeye yardımcı olmak için personel ve geçici yöneticiler kullanmak daha kolay ve hızlıdır.

Yerel çalışanlar işe alma planınız varsa, yerel iş kanunlarına uymanız, uygun maaş ödemeniz ve sosyal yardım paketleri sunmanız gerekir. Kendinizi tanıtmak, yerel vergi, bordro düzenlemeleri ve vize düzenlemeleri hakkında tavsiyeler almanız gerekir. Bu işleri kendiniz yürütebilir ya da dış kaynaklar (Ticaret uzmanı avukat, mali müşavir, gümrük mamuru, lojistik firması) ile çalışabilirsiniz.

Satış ve Pazarlama

Pazara giriş kabulünü ve gelir artışınızı sağlamak için planınızın bir satış ve pazarlama stratejisi içerdiğinden emin olmalısınız. Net ürün ya da hizmet farklılaşması sağlamaya odaklanmalı, fiyatlandırma modelinizi, marka bilinci oluşturmayı, satış stratejisi ve teslimatını ile değer teklifinizi ele almalı, uygun temel performans göstergeleri içeren bir pazarlama önerisi içermelidir.

Örnek verecek olursak; yerel bir distribütör aracılığıyla müşterilerinize doğrudan satış yapmayı planlayabilirsiniz. Yani yerel bir marka mı oluşturacaksınız, yoksa mevcut ana markanızı mı kullanacaksınız? Bunun kararını vermeniz gerekir. Ayrıca fiyatlandırma modelinizin de yerel ekonomik ortamda çalıştığından da emin olmalısınız.

Tedarikçiler ve Dağıtım

Ürün ve hizmetinizi kime satacaksınız ve nasıl dağıtacaksınız? Yerel bir lojistik ağını kendiniz kurabileceğiniz gibi, profesyonel bir hizmet veren lojistik firmasıyla da anlaşabilirsiniz. Planınız, kontrol ettikten sonra birlikte çalışacağınız tüm distribütörleri ve tedarikçileri tanımlamalıdır. Sözlerini yerine getirmek için gerekli kaynaklara, mali güce, kapasiteye ve sicile sahip meşru ve itibarlı şirketlerle iş yaptığınızı bilmeniz gerekir. Bir kredi kaydı ve kredi bilgileri sorgulaması da yapmanız gerekir.

Bütçeleme ve Finans

Nakit akışınızı yönetmek, sadece kısa vadeli ödemelerin yanı sıra uzun vadeli ödemelere de odaklanmak için öncelikli olmalıdır. Bordro, muhasebe ve vergi raporlamasını nasıl yöneteceğinizi düşünmeniz ve nakit iadesi, transfer fiyatlandırması gibi konularda tavsiye almanız gerekebilir.

Finansal sisteminiz olduğunda yerel ekibinizin sahip olduğu üç yıllık bütçe belirleyebilirsiniz. Ya da 12 aylık bir bütçeyi belirleyerek, bütçenizi takip edebilirsiniz. Bu üç aylık işletim incelemeleri ve gerçek zamanlı bütçeden gerçeğe raporlama ve varyant analizi ile altı ayda bir güncelleyebilirsiniz.

Döviz Kurları

Uluslar arası ticaret size döviz cinsinden ödeme yapma ve alma imkânı sunar. Bu nedenle döviz kurlarına dikkat etmek gerekir. Ülke ekonomisindeki para birimi dalgalanmaları, işletme varlıklarınızın değerini etkileyebilir ve finansal performansınız hakkında çarpık bir görünüm verebilir.

İhracat planınız, tedarik zincirinizdeki olası kur riskini belirlemelidir. Önceden fiyat belirleyebileceğiniz vadeli işlem sözleşmeleri veya çok dövizli banka hesapları ile çalışarak kur riskini yönetmek, hatta ortadan kaldırmak mümkündür.

Düzenleyici ve Yasal Konular

Yurt dışında ticarete başlamadan önce, ilgilendiğiniz ülkede herhangi bir yasal engel olmadığından emin olun. İlgili belgeleri hazırlayın. Bu ileride gereksiz sorunlarla karşılaşmaktan kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Bu, ilgili yargı alanındaki ticari anlaşmaları, gümrük ve uyumluluk gerekliliklerini, hangi kayıtları tutmanız gerektiğini anlamanız ve geçerli olan sektöre özel düzenlemeleri içerebilir. Ancak, ihracatın pek çok yöne gibi, en iyi yaklaşım bireysel koşullarına bağlı olacaktır ve profesyonel tavsiye almak en iyisidir.